Skip to content

a8digital

Home » TikTokOpenAI

TikTokOpenAI

ByteDance แอบใช้เทคโนโลยีของ OpenAI

ByteDance แอบใช้เทคโนโลยีของ OpenAI แต่อยู่ในกรอบของข้อกำหนด

  • by

บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ได้ออกมายอมรับแล้วว่าได้เคยใช้เทคโนโลยีของ OpenAI จริง แต่อยู่ในกรอบของข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทในสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่อฝั่งสหรัฐฯ ว่า ByteDance แอบใช้เทคโนโลยีของ OpenAI ไปสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ของตัวเอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎ ByteDance แอบใช้เทคโนโลยีของ OpenAI จริง แต่อยู่ในกรอบของข้อกำหนด แถลงการณ์จาก ByteDance ที่ส่งไปถึง… Read More »ByteDance แอบใช้เทคโนโลยีของ OpenAI แต่อยู่ในกรอบของข้อกำหนด