Skip to content

a8digital

Home » SmartManufacturing

SmartManufacturing

Smart Manufacturing คืออะไร

Smart Manufacturing คืออะไร

  • by

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต รวมถึงการผลิต ผู้ผลิตกำลังหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ดังงนั้นในวันนี้ a8digital จะพาท่านไปรู้จักกับ Smart Manufacturing ว่ามันมีนิยามว่าอย่างไร Smart Manufacturing คืออะไร Smart Manufacturing คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้า ไปจนถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น… Read More »Smart Manufacturing คืออะไร