Skip to content

a8digital

Home » Shutterstock

Shutterstock

6 เครื่องมือ AI แก้ไขรูป อัปเดตใหม่บน Shutterstock

6 เครื่องมือ AI แก้ไขรูป อัปเดตใหม่บน Shutterstock

  • by

Shutterstock แพลตฟอร์มการถ่ายภาพสต็อกชั้นนำของโลก เปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ 6 ฟีเจอร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข สร้างรูปขึ้นมาใหม่จากรูปบน Shutterstock กว่า 700 ล้านรูปได้อย่างง่ายดายและสร้างสรรค์ 6 เครื่องมือ AI แก้ไขรูป อัปเดตใหม่บน Shutterstock Paul Hennessy CEO ของ Shutterstock… Read More »6 เครื่องมือ AI แก้ไขรูป อัปเดตใหม่บน Shutterstock