Skip to content

a8digital

Home » ผู้ชายครองการใช้งานAI

ผู้ชายครองการใช้งานAI

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิง

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี

  • by

AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตเรา ผู้คนใช้ AI ในการทำงาน การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และแม้แต่การติดต่อสื่อสารกัน แต่ความก้าวหน้าของ AI กลับมาพร้อมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้ AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตประจำวัน การใช้งาน AI… Read More »ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี