เขียนเว็บ HTML CSS แบบละเอียด

เขียนเว็บ HTML CSS แบบละเอียด

เขียนเว็บ HTML CSS การเขียนเว็บไซต์นั้นประกอบไปด้วยสององค์ประกอบหลักๆ คือ โครงสร้างเนื้อหา (Structure) และ รูปแบบการแสดง

การเขียนเว็บไซต์นั้นประกอบไปด้วยสององค์ประกอบหลักๆ คือ โครงสร้างเนื้อหา (Structure) และ รูปแบบการแสดงผล (Style) โดย HTML จะใช้สร้างโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ และ CSS จะใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์

HTML (HyperText Markup Language)

HTML เป็นภาษาที่ใช้สร้างโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วยแท็กต่างๆ มากมาย โดยแต่ละแท็กมีหน้าที่กำหนดรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานของ HTML

HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang=”th”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>เว็บไซต์ของฉัน</title>
</head>
<body>
<h1>หัวข้อ</h1>
<p>เนื้อหา</p>
</body>
</html>

คำอธิบาย

<!DOCTYPE html> : ประกาศว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ HTML
<html> : แท็กที่ใช้ระบุเริ่มต้นของเอกสาร HTML
<lang> : ระบุภาษาที่ใช้ในเอกสาร HTML
<head> : แท็กที่ใช้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร HTML
<meta> : แท็กที่ใช้กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร HTML เช่น ชาร์เซ็ต
<title> : แท็กที่ใช้กำหนดชื่อของเว็บไซต์
<body> : แท็กที่ใช้ระบุเนื้อหาหลักของเว็บไซต์
<h1> : แท็กที่ใช้กำหนดหัวข้อ
<p> : แท็กที่ใช้กำหนดเนื้อหาแบบย่อหน้า
CSS (Cascading Style Sheets)

CSS เป็นภาษาที่ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ เช่น สี ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตำแหน่ง ฯลฯ

ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบด้วย CSS

CSS
h1 {
color: red;
font-size: 24px;
}

p {
color: black;
font-size: 16px;
}

คำอธิบาย

h1 : ตัวเลือก CSS ที่ใช้กำหนดรูปแบบหัวข้อ
color : คุณสมบัติ CSS ที่ใช้กำหนดสี
font-size : คุณสมบัติ CSS ที่ใช้กำหนดขนาดตัวอักษร
p : ตัวเลือก CSS ที่ใช้กำหนดรูปแบบเนื้อหาแบบย่อหน้า
ตัวอย่างการเขียนเว็บไซต์แบบง่าย
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang=”th”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>เว็บไซต์ของฉัน</title>
<link rel=”stylesheet” href=”style.css”>
</head>
<body>
<h1>หัวข้อ</h1>
<p>เนื้อหา</p>
</body>
</html>

CSS
h1 {
color: red;
font-size: 24px;
}

p {
color: black;
font-size: 16px;
}

HTML & CSS เป็นภาษาสำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์ เรียนรู้พื้นฐานของ HTML & CSS ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเว็บไซต์

หมายเหตุ บทความนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น ยังมีรายละเอียดอีกมากมายเกี่ยวกับ HTML และ CSS ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *