The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว

สำนักข่าว The New York Times ยักษ์ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชน ก่อตั้งทีม AI ขึ้นมาเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสนับสนุนงานข่าว นำทีมโดย Zach Seward อดีตนักข่าวมากประสบการณ์จาก The Wall Street Journal และผู้ร่วมก่อตั้ง Quartz สำนักข่าวด้านธุรกิจ

The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว

The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว

Seward เผยแผนการจ้างวิศวกรด้าน Machine Learning, วิศวกรซอฟต์แวร์, นักออกแบบ และบรรณาธิการ มาร่วมทีมริเริ่มโครงการ AI นี้ ตั้งเป้าพัฒนาต้นแบบการใช้งาน Generative AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหา และตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาด เพื่อนำมาช่วยงานรายงานข่าว วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอเนื้อหาแก่ผู้อ่านในรูปแบบที่น่าสนใจ

รูปแบบการใช้งาน AI ของ NYT ยังไม่ชัดเจน ว่าจะเป็นการจับมือกับบริษัทที่มีเครื่องมือ AI อยู่แล้ว หรือพัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาใหม่ Seward อธิบายเพิ่มเติมว่า

“เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ยังไม่มีคำตอบที่ตายตัวว่า AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในงานข่าวของเรา”

อย่างไรก็ตาม NYT ยืนกรานว่างานข่าวของสำนักข่าวจะยังคงถูกเขียนและแก้ไขโดยนักข่าวผู้เชี่ยวชาญเสมอ AI จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานในส่วนที่เป็นงาน routine ช่วยให้นักข่าวมีเวลาทุ่มเทกับงานวิเคราะห์เชิงลึก การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเล่าเรื่องราวที่เข้มข้นมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน AI ที่เป็นไปได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูล: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ รายงานภาครัฐ ช่วยให้นักข่าวค้นพบประเด็นสำคัญ
  • การค้นคว้า: AI สามารถค้นหาข้อมูล บทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าว ช่วยให้นักข่าวประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การแปลภาษา: AI สามารถแปลภาษาต่างประเทศ ช่วยให้นักข่าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก
  • การสร้างเนื้อหา: AI สามารถสร้างบทความ สรุปเนื้อหา ช่วยให้นักข่าวมีเวลาทุ่มเทกับงานวิเคราะห์เชิงลึก

NYT เคยฟ้องร้อง OpenAI และ Microsoft

The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว

ในฐานละเมิดลิขสิทธิ์ กรณี ChatGPT คัดลอกเนื้อหาข่าวของสำนักข่าวไปใช้ฝึกโมเดล AI แบบคำต่อคำ กลายเป็นองค์กรสื่อรายใหญ่แห่งแรกของอเมริกาที่ฟ้องร้องบริษัทเทคโนโลยีในประเด็นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของ NYT เกี่ยวกับประเด็นลิขสิทธิ์และจริยธรรมในการใช้ AI

ห้องข่าวต่างประเทศหลายแห่งเริ่มทดลองใช้ AI กันมากขึ้น แต่ยังมีความกังวลด้านข้อผิดพลาด การสร้างข้อมูลเท็จ และการเผยแพร่ข่าวเท็จ การทดลองของ NYT จึงยังคงใช้นักข่าวเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบเนื้อหาข่าวอย่างรอบคอบ การก้าวเข้าสู่ยุค AI ของ NYT สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสำนักข่าวในการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล การใช้ AI อย่างชาญฉลาดจะช่วยยกระดับงานข่าว นำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจผู้อ่าน และรักษาความเป็นผู้นำในวงการสื่อสารมวลชนต่อไป