Technical SEO, On-Page SEO และ Off-Page SEO 3 เสาหลักสู่ความสำเร็จในการทำ SEO ที่คุณต้องรู้

Technical SEO, On-Page SEO และ Off-Page SEO: 3 เสาหลักสู่ความสำเร็จในการทำ SEO ที่คุณต้องรู้

SEO หรือ Search Engine Optimization คือหัวใจสำคัญในการเพิ่มการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google และนำพาผู้เข้าชมจำนวนมากมายมาสู่เว็บไซต์ของคุณ การทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จนั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ Technical SEO, On-Page SEO และ Off-Page SEO ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทสำคัญที่แตกต่างกัน

Technical SEO คืออะไร?

Technical SEO เป็นกระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์ในเชิงเทคนิค เพื่อให้เครื่องมือค้นหาอย่าง Google สามารถเข้าถึง, รวบรวมข้อมูล และทำความเข้าใจเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณบนหน้าผลการค้นหา

องค์ประกอบสำคัญของ Technical SEO:

 • ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์: เว็บไซต์ที่โหลดเร็วจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าชม และเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับของ Google
 • Mobile-Friendliness: เว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์พกพาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • โครงสร้างเว็บไซต์: การจัดระเบียบเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยให้ Google สามารถรวบรวมข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • ความปลอดภัย: เว็บไซต์ที่ปลอดภัย (HTTPS) จะได้รับความไว้วางใจจาก Google และผู้เข้าชมมากกว่า
 • XML Sitemap: ไฟล์ XML Sitemap จะช่วยให้ Google เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น
 • Robots.txt: ไฟล์ robots.txt จะบอก Google ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ที่อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลได้

On-Page SEO คืออะไร?

On-Page SEO คือการปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับคำค้นหา (Keywords) ที่ผู้คนใช้ในการค้นหาข้อมูล และเพิ่มโอกาสในการติดอันดับที่ดีบนหน้าผลการค้นหา

องค์ประกอบสำคัญของ On-Page SEO:

 • Keywords: การเลือกและใช้คำค้นหาที่เหมาะสมในเนื้อหา, หัวข้อ และ Meta Tags
 • Title Tags: การเขียน Title Tags ที่ดึงดูดใจและสื่อถึงเนื้อหาของแต่ละหน้า
 • Meta Descriptions: การเขียน Meta Descriptions ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
 • Header Tags (H1, H2, H3): การใช้ Header Tags เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาและเน้นคำสำคัญ
 • เนื้อหาที่มีคุณภาพ: การสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์, น่าสนใจ และมีความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา
 • Internal Links: การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ Google เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน้าต่างๆ
 • Image Optimization: การปรับแต่งรูปภาพโดยใช้ alt text คือ ข้อความอธิบายรูปภาพ, เพื่อให้ Google เข้าใจเนื้อหาของรูปภาพ และช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบน Google Images

Off-Page SEO คืออะไร?

Off-Page SEO คือการสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้กับเว็บไซต์ของคุณจากภายนอก ซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนาจของเว็บไซต์ในการจัดอันดับบนหน้าผลการค้นหา

องค์ประกอบสำคัญของ Off-Page SEO:

 • Backlinks: การได้รับลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ
 • Social Signals: การมีส่วนร่วมและการแชร์เนื้อหาของคุณบนโซเชียลมีเดีย
 • Brand Mentions: การกล่าวถึงแบรนด์หรือเว็บไซต์ของคุณบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
 • Local SEO: การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สำหรับการค้นหาในพื้นที่ (สำคัญสำหรับธุรกิจท้องถิ่น)

รับทำ SEO บริการที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จ

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้ติดอันดับที่ดีขึ้นบน Google และดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมาก, บริการรับทำ SEO คือทางเลือกที่คุณควรพิจารณา ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO จะช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณ, วางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการปรับแต่งทั้งในส่วนของ Technical SEO, On-Page SEO และ Off-Page SEO อย่างมืออาชีพ

webmaster tools google หรือ Google Search Console เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์, ระบุปัญหา และติดตามผลการดำเนินงาน