Skip to content

a8digital

Home » FANDOM MARKETING คืออะไร

FANDOM MARKETING คืออะไร

FANDOM MARKETING คืออะไร

FANDOM MARKETING คืออะไร

  • by

ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องหาวิธีใหม่ๆ ในการดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Fandom Marketing ดังนั้นวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย FANDOM MARKETING คืออะไร Fandom Marketing คือ การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับแฟนๆ ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆ จะทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจหลายประการ เช่น เพิ่มยอดขาย: แฟนๆ มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์มากขึ้น สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์: แฟนๆ… Read More »FANDOM MARKETING คืออะไร