Skip to content

a8digital

Home » aiเขียนข่าว

aiเขียนข่าว

The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว

The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว

  • by

สำนักข่าว The New York Times ยักษ์ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชน ก่อตั้งทีม AI ขึ้นมาเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสนับสนุนงานข่าว นำทีมโดย Zach Seward อดีตนักข่าวมากประสบการณ์จาก The Wall Street Journal และผู้ร่วมก่อตั้ง Quartz สำนักข่าวด้านธุรกิจ The New York… Read More »The New York Times เริ่มใช้ AI เขียนข่าว