Skip to content

a8digital

Home » เทคโนโลยีใหม่AI

เทคโนโลยีใหม่AI

เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น

เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น

  • by

ปี 2023 เป็นปีที่เทคโนโลยี AI สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลก เทคโนโลยี AI สำหรับทำรูปก็กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปใช้งานกันได้เป็นปกติแล้ว บางคนก็นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น สร้างภาพล่อแหลมใส่หน้าคนจริง หรือโคลนเสียงผู้อื่น เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น ในปี 2024 นี้ เทคโนโลยี AI อีกตัวหนึ่งที่น่าจะแพร่หลายในวงกว้างก็คือ AI ระบุตำแหน่ง AI… Read More »เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น