Skip to content

a8digital

Home » ประโยชน์ของContentCuration

ประโยชน์ของContentCuration

Content Curation คืออะไร

Content Curation คืออะไร

  • by

ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างไร้ขอบเขต การคัดสรรเนื้อหา Content Curation จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพและเป็นประโยชน์ เนื้อหาการคัดสรรคือกระบวนการคัดเลือกเนื้อหาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ชมเป้าหมายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนั้นในวันนี้ทาง  จะมาอธิบายว่าเจ้า Content Curation คืออะไร ทำงานอย่างไรบ้าง Content Curation คืออะไร ทักษะนี้จำเป็นขนาดไหน Content Curation คือ กระบวนการรวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ นำมาเผยแพร่ใหม่ในรูปแบบใหม่ เช่น บทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก… Read More »Content Curation คืออะไร