Google เผยคำค้นหายอดนิยมคนไทย 2023

Google ประเทศไทย เผยคำค้นหายอดนิยมของคนไทยประจำปี 2566 โดยพบว่าคนไทยให้ความสนใจในการเลือกตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันดับต้นๆ โดย 3 ใน 10 ของคำค้นหายอดนิยมเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น “การเลือกตั้ง 2566”, “พรรคก้าวไกล”, และ “กกต”

Google เผยคำค้นหายอดนิยมคนไทย 2023

Google เผยคำค้นหายอดนิยมคนไทย 2023

เมื่อเร็วๆนี้ Google ประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลคำค้นหายอดนิยมของคนไทยในปี 2566 โดยพบว่า คนไทยให้ความสนใจในหัวข้อต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง และเทคโนโลยี โดยคำค้นหาที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่

 1. เลือกตั้ง 2566
 2. พรรคก้าวไกล
 3. กกต
 4. ลงทะเบียนค่าไฟ
 5. ครูกายแก้ว

เลือกตั้ง 2566 ครองแชมป์คำค้นหายอดนิยม

 • จากข้อมูลพบว่า คำค้นหา “เลือกตั้ง 2566” ได้รับความนิยมสูงสุด โดยสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งของประชาชนชาวไทย โดยในปี 2566 ประเทศไทยได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ซึ่งประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด รวมถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงคะแนนเสียง

พรรคก้าวไกลครองอันดับ 2

 • ตามมาด้วยคำค้นหา “พรรคก้าวไกล” ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 โดยพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในนโยบายที่เน้นความเท่าเทียม ความยุติธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กกต ติดอันดับ 3

 • ส่วนคำค้นหา “กกต” หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 โดย กกต. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของ กกต. ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง

ลงทะเบียนค่าไฟ ติดอันดับ 4

 • นอกจากนี้ คำค้นหา “ลงทะเบียนค่าไฟ” ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 4 โดยสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนในการประหยัดพลังงานและลดค่าครองชีพ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าไฟ โดยให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ครูกายแก้ว ติดอันดับ 5

 • ส่วนคำค้นหา “ครูกายแก้ว” ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 5 โดยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ โดยครูกายแก้วเป็นครูสอนออกกำลังกายและนักโภชนาการชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

 

คำค้นหายอดนิยมในหมวด “ทำอย่างไร”

Google เผยคำค้นหายอดนิยมคนไทย 2023

นอกจากนี้ Google ยังได้เปิดเผยข้อมูลคำค้นหายอดนิยมในหมวด “ทำอย่างไร” โดยพบว่า คำค้นหา “เลือกตั้งล่วงหน้าทำอย่างไร” และ “เลือกตั้งนอกเขตทำอย่างไร” ได้รับความนิยมสูงสุด โดยสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนต่างต้องการหาข้อมูลเพื่อให้สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

วิเคราะห์แนวโน้มคำค้นหายอดนิยมปี 2567

จากข้อมูลคำค้นหายอดนิยมในปี 2566 สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนในหัวข้อต่างๆ มากมาย โดยในปี 2567 คาดว่าคำค้นหายอดนิยมจะยังคงเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2567 จะเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 • เศรษฐกิจ โดยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งประชาชนจะให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
 • สังคม โดยประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมออนไลน์ จะเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ
 • เทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งประชาชนจะให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ผู้ประกอบการและนักการตลาดสามารถศึกษาข้อมูลคำค้นหายอดนิยมเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร โดยสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค