Chat GPT ประโยช์ที่มีต่อ Digital Marketing

ถ้าพูดถึง AI ด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับว่าเทพที่สุดในปัจจุบัน Chat GPT ที่พัฒนาโดย Open AI ดูจะเป็นชื่อแรกๆ ที่คนจะพูดถึง เพราะเป็น AI ที่สามารถนำมาปรับใช้งานได้หลากหลาย ทั้งยังสามารถโต้ตอบ ให้คำแนะนำกับมนุษย์ได้อย่างค่อนข้างเสมือนจริง จนทำให้หลายๆ คนเกิดความกลัวว่า Chat GPT จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะงานด้าน Creative ที่เชื่อมาตลอดว่าไม่มีเครื่องจักรใดจะมีความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถสร้างงานเหล่านั้นแทนมนุษย์ได้ แต่ Chat GPT และ AI หลายๆ ตัวกลับเริ่มสามารถทำได้แล้วในปัจจุบัน

ก่อนจะไปไกลถึงขั้นว่า AI จะแย่งงานมนุษย์ได้หรือไม่ เราควรทราบก่อนว่า AI ที่ถูกออกแบบมาสำหรับงาน Creative หลายๆ ตัว ไม่เฉพาะ Chat GPT ยังมีความสามารถที่จำกัดในการแยกแยะข้อมูลและผลงานจาก AI เหล่านี้ ส่วนมากยังไม่ใช่ผลงานที่เป็น Original ยังเป็นไปในลักษณะของการจับผลงานที่มีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตมายำรวมกัน ซึ่งนั่นหมายความว่า AI ยังไม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานแท้ๆ ของตัวเอง (นำไปสู่การตั้งคำถามต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา) อย่างไรก็ดี ในปัจจบันเราสามารถใช้ AI หรือใช้ประโยชน์จาก Chat GPT ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะในการทำงานด้าน Digital Marketing

 

Chat GPT ย่อมาจากอะไร

Chat GPT เป็น AI ประเภท Chatbot คือ User ตั้งคำถามแล้วตัว AI จะเป็นผู้ตอบ โดย Chat GPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer 

 

Chat GPT ทำอะไรได้บ้าง

Chat GPT ประโยชน์ของมันเรียกได้ว่าหลากหลายมาก เราสามารถใช้งาน Chat GPT ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษา เขียนโปรแกรม แปลภาษา หรือแม้แต่การใช้ประยชน์เชิงการตลาด โดยเฉพาะในด้าน Online Marketing ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น

ใช้ Chat GPT เพื่อประโยชน์ด้าน Digital Marketing

 

Chat GPT ประโยชน์ด้านการเขียนโปรแกรม

Chat GPT สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี โดยเฉพาะถ้าเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยมันสามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา หรือจะเป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนเช่น เกม โปรแกรมที่ต้องสร้างขึ้นใหม่จาก Requirement ที่มีความซับซ้อน ทั้งยังมีความสามารถในการตรวจสอบและชี้แนะข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใหม่ด้วย Developer หลายคนจึงใช้ประโยชน์จาก Chat GPT ในแง่นี้ เช่นเดียวกับโปรแกรมการเก็บข้อมูลทาง Digital Marketing ง่ายๆ ที่ Chat GPT สามารถทำได้เช่นกัน

 

Chat GPT แปลภาษา

ด้วยความที่ Chat GPT เป็น AI ประเภท Natural Language Processing (NLP) ทำให้ มีการใช้ Chat GPT ประโยชน์ในด้านภาษา เช่นการตรวจสอบคำผิด การแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง เพราะ AI ตัวนี้รองรับหลายภาษานั่นเอง โดยรวมแล้วในแง่การใช้ Chat GPT แปลภาษา ถ้าเป็นคำๆ และแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่นจะทำงานได้ค่อนข้างดี แต่ถ้าเป็นประโยคยาวๆ จะยังทำได้ไม่ดีขนาดนั้น 

 

Chat GPT เขียนบทความ SEO

สืบเนื่องจากข้อที่แล้ว Chat GPT ใช้ประโยชน์ในด้านภาษาได้ดี และสามารถเขียนบทความยาวๆ หรือ Long Form Article ได้ รวมทั้งคิดหัวข้อโดยอ้างอิงจากจำนวน Search Volume และพฤติกรรมของผู้ใช้ ทำให้สามารถเลือก Keyword ได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่ในแแง่การเขียนหรือความสับสนของข้อมูล โดยเฉพาะในภาษาท้องถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ยังต้องพึ่งพามนุษย์ในการตรวจสอบอยู่

 

Chat GPT สร้าง Persona และทำ Personal Marketing ได้

เพราะเป็น AI ที่มีคนเข้าไปคุยด้วยมากและมีฐานข้อมูลที่กว้างขวาง เราสามารถให้ Chat GPT สร้าง Persona ด้วยการป้อนข้อมูลของโปรดักส์และกลุ่มเป้าหมายของเราได้ รวมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการวางแผนการทำการตลาดรายบุคคลหรือ Personal marketing ได้อีกด้วย เช่น ต้องการทำการตลาดกับหญิงสาวอายุ 25 – 30 ปี ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ มหานคร สินค้าคือลิปสติก เจ้า Chat GPT ก็จะสามารถแนะนำวิธีการได้

 

Chat GPT วางแผน Marketing ได้

เราสามารถป้อนข้อมูลให้ Chat GPT สามารถวางแผน Marketing ได้ Chat GPT ประโยชน์ของมันต่อการวางแผนการตลาดคือ มันสามารถสร้างแผนการตลาดที่ค่อนข้างละเอียดตามเงื่อนไขที่เรากำหนดให้มันได้ และสามารถวางแผนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นถ้าเราให้รายละเอียดที่มากขึ้นในการวางแผนนั้นๆ 

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น Chat GPT ประโยชน์ของมันต่อการทำการตลาดมีหลากหลายมาก อยู่ที่ว่าผู้ใช้สามารถหยิบจับมันมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ซึ่งในที่นี้ข้อมูลจาก Chat GPT ในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษยังไม่สามารถทำงานได้ดีแบบเต็ม 100% แต่ก็ถือว่าพัฒนามากๆ แล้ว

ถ้าคุณชอบเทรนด์ Digital Marketing ติดตาม A8Digital ไว้ได้เลย