แบรนด์ไทยต้องปรับตัวรับเทรนด์การตลาดใหม่ด้วย AI

ในยุคดิจิทัลที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น แบรนด์ต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันเทรนด์การตลาดใหม่ ๆ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าและเติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในเทรนด์ที่สำคัญที่สุดคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น

แบรนด์ไทยต้องปรับตัวรับเทรนด์การตลาดใหม่ด้วย AI และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล

แบรนด์ไทยต้องปรับตัวรับเทรนด์การตลาดใหม่ด้วย AI

แบรนด์ต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ แต่กลับประสบปัญหาเนื่องจากงบประมาณที่ลดลง ตามรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับล่าสุดจาก Adobe ทั้งนี้ องค์กรต่าง ๆ ในไทยปรับลดงบประมาณด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดย 34% ได้ดำเนินการไปแล้ว และ 33% จะลดงบประมาณอีก 12 เดือนข้างหน้า

องค์กรธุรกิจในไทยพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการปรับใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (62%) และการนำเอา Generative AI มาใช้ (61%) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่า มีเพียง 64% ของแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และ 56% กำลังปรับใช้ Generative AI

ผู้บริโภคในไทยรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ Generative AI ช่วยปรับปรุงสินค้าและบริการ (46%) และประสบการณ์ของลูกค้า (48%) และประเด็นที่น่าสนใจคือ 28% ของผู้บริโภคชาวไทยเชื่อว่าการใช้ประโยชน์จาก Generative AI เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ 35% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักการตลาดไทย ใช้ AI ทำแคมเปญการตลาด

แบรนด์ไทยต้องปรับตัวรับเทรนด์การตลาดใหม่ด้วย AI

สำหรับในที่ทำงาน พนักงานในไทยส่วนใหญ่ (95%) กล่าวว่าพวกเขาได้ใช้ Generative AI ในแคมเปญด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าแล้ว ในทางตรงกันข้าม มีผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยเพียง 54% บอกว่าบริษัทที่พวกเขาทำงานให้ในปัจจุบันกำลังใช้เครื่องมือ Generative AI โดยพนักงาน (57%) ใช้โปรแกรม text-to-image ในการจัดทำสื่อและคอนเทนต์สำหรับการส่งเสริมการขายของแบรนด์ ขณะที่ 52% ใช้สำหรับพัฒนาแนวคิดและตัวอย่างแคมเปญต่าง ๆ นอกจากนี้ พนักงานราวครึ่งหนึ่ง (50%) ใช้เครื่องมือดังกล่าวสำหรับการสร้าง copywriting รวมถึงการศึกษาวิจัยและการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก

อย่างไรก็ดีรายงานยังระบุว่า 95% ของพนักงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังใช้เครื่องมือ Generative AI ในแคมเปญด้านการตลาด ขณะที่มีเพียง 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าบริษัทของพวกเขากำลังใช้เครื่องมือ Generative AI

ไซม่อน เดล รองประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลีของ Adobe กล่าวว่า “พนักงานส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เครื่องมือ Generative AI ในการทำงาน สิ่งนี้ตอกย้ำความจำเป็นที่องค์กรต้องดำเนินการเชิงรุกและมีนโยบายที่ควบคุมการใช้ AI รวมทั้งความสามารถในการจัดการและควบคุมศักยภาพของเทคโนโลยี AI ในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เทคโนโลยี Generative AI ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การที่เรายังไม่มีมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งและหลักจริยธรรมสำหรับ AI อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร และอาจทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”

แบรนด์ไทยต้องปรับตัวรับเทรนด์การตลาดใหม่ด้วยการใช้ AI และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล ความยั่งยืน และความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าและเติบโตอย่างยั่งยืน