เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น

ปี 2023 เป็นปีที่เทคโนโลยี AI สร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลก เทคโนโลยี AI สำหรับทำรูปก็กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปใช้งานกันได้เป็นปกติแล้ว บางคนก็นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น สร้างภาพล่อแหลมใส่หน้าคนจริง หรือโคลนเสียงผู้อื่น

เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น

เทคโนโลยีใหม่ AI ระบุตำแหน่ง เพียงแค่โยนรูปถ่ายเท่านั้น

ในปี 2024 นี้ เทคโนโลยี AI อีกตัวหนึ่งที่น่าจะแพร่หลายในวงกว้างก็คือ AI ระบุตำแหน่ง AI ระบุตำแหน่งทำงานโดยวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ เช่น สถาปัตยกรรม ป้ายถนน ต้นไม้ ฯลฯ แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่อระบุตำแหน่งที่ภาพถ่ายนั้นถูกถ่าย ขณะนี้มี AI ระบุตำแหน่งออกมามากมาย แม้แต่นักศึกษาสามคนก็สามารถพัฒนา AI ระบุตำแหน่งได้สำเร็จ โดยใช้รูปจาก Google Street View ประมาณ 500,000 รูป เพื่อเทรน AI ให้ระบุประเทศได้แม่นยำถึง 95 เปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าหากพัฒนาเทคโนโลยีนี้แบบจริงจัง จะสามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ประโยชน์และโทษ ของ AI ระบุตำแหน่ง

เทคโนโลยี AI ระบุตำแหน่งมีทั้งประโยชน์และโทษ ในแง่ประโยชน์ สามารถใช้ระบุตำแหน่งของภาพถ่ายที่ลืมไปแล้ว หรือช่วยนักข่าวและนักวิชาการระบุตำแหน่งของภาพถ่ายที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐหาเบาะแสของคนหายได้ แต่ในแง่โทษ เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้ในการละเมิดความเป็นส่วนตัว เช่น ระบุตำแหน่งของภาพถ่ายที่เจ้าของไม่อยากให้คนอื่นรู้

จะต้องเตรียมรับมืออย่างไร

เนื่องจากเทคโนโลยี AI ระบุตำแหน่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เจ้าของภาพถ่ายจึงควรระมัดระวังในการเผยแพร่ภาพถ่ายโดยที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งไว้ เช่น หากมีภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในพื้นที่ส่วนตัวหรือสถานที่สำคัญ ไม่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือหากต้องการเผยแพร่ ควรระบุตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

เทคโนโลยี AI ระบุตำแหน่งเป็นเทคโนโลยีที่มีทั้งประโยชน์และโทษ เจ้าของภาพถ่ายควรตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีนี้ แล้วพิจารณาแนวทางเผยแพร่ภาพถ่ายของตนอย่างรอบคอบ