5 วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO เชิงลบ

ในปัจจุบัน เว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปกป้องเว็บไซต์ของคุณจาก SEO เชิงลบ (Negative SEO) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งร้ายต่อเว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อลดการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา สำหรับแนวทาง 5 วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO เชิงลบ จะมีอย่างไรนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

5 วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO เชิงลบ

วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO

สำหรับ SEO เชิงลบ (Negative SEO) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งร้ายต่อเว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อลดการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) วิธีการเหล่านี้อาจรวมถึงการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ดีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์ที่มีคะแนน SEO ต่ำ หรือการใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อสร้างลิงก์จำนวนมากไปยังเว็บไซต์ของคุณนั้นเอง SEO เชิงลบ (Negative SEO) ยังเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งร้ายต่อเว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อลดการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) วิธีการเหล่านี้อาจรวมถึงการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ดีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์ที่มีคะแนน SEO ต่ำ หรือการใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อสร้างลิงก์จำนวนมากไปยังเว็บไซต์ของคุณ สำหรับ SEO เชิงลบสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเว็บไซต์ของคุณได้ โดยอาจทำให้คุณสูญเสียการเข้าชม ลูกค้า และรายได้ โดยเราจะมาแนะนำ 5 วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO เชิงลบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำ

การตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการโจมตี SEO เชิงลบ เนื่องจากจะช่วยให้คุณสังเกตเห็นสัญญาณของกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างรวดเร็ว สำหรับส่งที่น่าสงสัยอาจรวมถึง

 1. ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคะแนน SEO ต่ำ
 2. เนื้อหาที่ไม่ดีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ
 3. การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณพบสัญญาณใดๆ ของตัวอย่างด้านบนที่ดูน่าสงสัย ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา จากนั้นควรกำหนดเวลาให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำ เช่น ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน วิธีนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดยิ่งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำ หากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน อาจบ่งชี้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ คุณจะสามารถลดความเสี่ยงที่เว็บไซต์ของคุณจะถูกโจมตีด้วย SEO เชิงลบได้

ใช้เครื่องมือป้องกัน SEO เชิงลบ

มีเครื่องมือมากมายที่คุณสามารถใช้ได้เพื่อปกป้องเว็บไซต์ของคุณจาก SEO เชิงลบ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณและค้นหาเนื้อหาที่ไม่ดีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ สำหรับข้อดีของการใช้เครื่องมือเหล่านี้คือ

 • ช่วยติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 • ช่วยค้นหาเนื้อหาที่ไม่ดีเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ
 • ช่วยวิเคราะห์ลิงก์ที่อาจเป็นอันตราย
 • ช่วยรายงานลิงก์ที่เป็นอันตรายไปยังเครื่องมือค้นหา

เครื่องมือป้องกัน SEO เชิงลบที่แนะนำ ได้แก่: Ahrefs, SEMrush, SpyFu, และ Majestic

สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง

วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO

การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องเว็บไซต์ของคุณจาก SEO เชิงลบ เนื้อหาคุณภาพสูงจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับเครื่องมือค้นหา ซึ่งจะทำให้ยากขึ้นสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นคู่แข่งกับคุณที่จะโจมตีเว็บไซต์ของคุณด้วย SEO เชิงลบ สำหรับเนื้อหาคุณภาพสูงควรที่แนะนำมีดังต่อไปนี้:

 • มีความเกี่ยวข้อง: เนื้อหาควรเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณกำลังพูดถึง
 • ข้อมูลครบ: เนื้อหาควรให้ข้อมูลและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
 • เนื้อหาน่าสนใจ: เนื้อหาควรน่าสนใจและชวนให้อ่าน

ตัวอย่างในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง:

 • ทำการวิจัย: ทำวิจัยของคุณก่อนเขียนเนื้อหาของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจหัวข้อที่คุณกำลังเขียนอยู่
 • เขียนอย่างชัดเจนและกระชับ: เขียนเนื้อหาของคุณให้ชัดเจนและกระชับและเข้าใจง่าย
 • ใช้ภาษาที่ถูกต้อง: ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเนื้อหาของคุณ
 • ตรวจสอบเนื้อหาของคุณ: ตรวจสอบเนื้อหาของคุณอย่างรอบคอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง

สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดี

วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO

การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องเว็บไซต์ของคุณจาก SEO เชิงลบ ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีจะเพิ่มคะแนน SEO ของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะทำให้ยากขึ้นสำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นคู่แข่งกับคุณที่จะโจมตีเว็บไซต์ของคุณด้วย SEO เชิงลบ สำหรับลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์: ลิงก์ควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ
 • ลิงก์ที่แนบควรมีข้อมูลที่น่าสนใจ: เว็บไซต์ที่ลิงก์มาควรให้ข้อมูลและเป็นประโยชน์
 • ได้รับความนิยม: เว็บไซต์ที่ลิงก์มาควรเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างในการสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดี:

 • สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง: เนื้อหาคุณภาพสูงจะดึงดูดลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดี
 • มีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์: มีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณกำลังเขียน
 • ทำการตลาดแบบลิงก์: ทำการการตลาดแบบลิงก์อย่างเหมาะสมเพื่อขอลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ๆ

นอกจากนี้ การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดียังช่วยให้คุณดึงดูดผู้เข้าชมใหม่ ๆ มาที่เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหาอีกด้วย

รายงานลิงก์ที่เป็นอันตราย

วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO

หากคุณพบลิงก์ที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถรายงานลิงก์เหล่านั้นไปยังเครื่องมือค้นหาได้ เครื่องมือค้นหาจะตรวจสอบลิงก์และอาจลบลิงก์เหล่านั้นออกจากผลการค้นหา ดังนั้นการรายงานลิงก์ที่เป็นอันตรายเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องเว็บไซต์ของคุณจาก SEO เชิงลบ ลิงก์ที่เป็นอันตรายคือลิงก์ที่อาจส่งผลเสียต่อการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา ตัวอย่างลิงก์ที่เป็นอันตรายได้แก่

 • ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคะแนน SEO ต่ำ
 • ลิงก์จากเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายของเครื่องมือค้นหา
 • ลิงก์จากเว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย

ตัวอย่างการรายงานลิงก์ที่เป็นอันตราย

 • รวบรวมหลักฐาน: รวบรวมหลักฐานว่าลิงก์นั้นเป็นอันตราย เช่น ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ลิงก์มา ข้อความในลิงก์ ฯลฯ
 • รายงานลิงก์ไปยังเครื่องมือค้นหา: รายงานลิงก์ไปยังเครื่องมือค้นหาที่เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับ
 • ติดตามผล: ติดตามผลจากเครื่องมือค้นหาเพื่อดูว่าพวกเขาดำเนินการกับรายงานของคุณอย่างไร

หากคุณพบลิงก์ที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถรายงานลิงก์เหล่านั้นไปยังเครื่องมือค้นหาได้ เครื่องมือค้นหาจะตรวจสอบลิงก์และอาจลบลิงก์เหล่านั้นออกจากผลการค้นหา

แนวทางการปกป้องเว็บไซต์ของคุณจาก SEO เชิงลบ

วิธีป้องกันเว็บไซต์จาก SEO

 1. ใช้โปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง : การใช้โปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น HTTPS จะช่วยให้คุณปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณจากการถูกขโมย
 2. อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณอยู่เสมอ : การอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณอยู่เสมอจะช่วยแก้ไขช่องโหว่ที่อาจถูกใช้โดยผู้โจมตี
 3. สร้างสำเนาเว็บไซต์ของคุณไว้ : การสร้างสำเนาเว็บไซต์ของคุณไว้จะช่วยให้คุณกู้คืนเว็บไซต์ของคุณได้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย

หากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถลดความเสี่ยงที่เว็บไซต์ของคุณจะถูกโจมตีด้วย SEO เชิงลบได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีวิธีป้องกัน 100% จาก SEO เชิงลบ เนื่องจากผู้โจมตีมักจะพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ยิ่งคุณเชื่อว่าเว็บไซต์ของคุณอาจตกเป็นเหยื่อของ SEO เชิงลบ คุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาจะสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดและแนะนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเว็บไซต์ของคุณ