ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี

AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตเรา ผู้คนใช้ AI ในการทำงาน การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และแม้แต่การติดต่อสื่อสารกัน แต่ความก้าวหน้าของ AI กลับมาพร้อมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้ AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิง

ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตประจำวัน การใช้งาน AI ก็มีความเหลื่อมล้ำทางเพศอยู่ไม่น้อย โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือ Generative AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า

ChatGPT ครองแชมป์ AI ที่มีคนใช้มากที่สุด ตามรายงานใหม่ของ AI WriterBuddy เครื่องมือเขียนพาดหัวด้วย AI กล่าวว่า ผู้คนใช้งาน ChatGPT 1.5 พันล้านครั้งต่อเดือนในปีที่ผ่านมา คิดเป็น 60% ของการใช้งานเครื่องมือ Generative AI 50 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับ Bard ของ Google เพียง 242 ล้านครั้ง คิดเป็นเพียง 19%

ผู้ชายเข้าถึง AI ได้ง่ายกว่าผู้หญิง

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายใช้ Generative AI มากกว่าผู้หญิง คาดว่ามาจากอัตราการทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเผยว่าในสายงานเทคโนโลยีมีผู้หญิงทำงานอยู่เพียง 27.6% เท่านั้น เป็นสาเหตุให้ผู้ชายเข้าถึงเทคโนโลยี AI ก่อน

นอกจากนี้ ยังมีมุมมองจากผู้ใช้ Twitter ก็คือ การสร้างค่านิยมจากการตั้งชื่อ AI เป็นชื่อผู้หญิง เช่น Alexa, Siri และ Cortana อาจช่วยเสริมทัศนคติแบบเหมารวมทางวัฒนธรรมว่าผู้หญิงจะต้องคอยช่วยเหลือผู้ชาย ส่งผลให้เครื่องมือ AI สมัยใหม่จะมีชื่อที่เป็นกลางมากขึ้น

ความหวังในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิง

ถึงแม้ปัจจุบันความไม่สมดุลระหว่างผู้ใช้เพศชายและหญิงยังคงเห็นได้ชัด แต่คาดว่า Generative AI มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง หรือสายงานไหน ๆ จึงคาดหวังว่าจะได้เห็นความสมดุลระหว่างผู้ใช้ชายและหญิงที่ดีขึ้นในอนาคต

จากการสำรวจของ Pew Research Center ในปี 2022 พบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี AI ในทุกด้านมากกว่าผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน การเงิน และสุขภาพ สาเหตุที่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี AI มากกว่าผู้หญิง อาจมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้ชายมีความสนใจในเทคโนโลยีมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทำงานในสายงานเทคโนโลยีมากกว่าผู้หญิง และผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้หญิง
ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างผู้ใช้เพศชายและหญิงในการใช้งาน AI อาจส่งผลเสียต่อทั้งผู้หญิงและสังคมโดยรวม เช่น ผู้หญิงอาจพลาดโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยี AI ในการทำงานหรือพัฒนาทักษะของตน และสังคมอาจสูญเสียศักยภาพของผู้หญิงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี AI