การทำการตลาดออนไลน์ ปี 2023 ต้องวางแผนอย่างไร

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้น การทำการตลาดออนไลน์ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างยอดขาย ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์ในปี 2023 นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้ บทความนี้จึงขอนำเสนอแนวทางในการวางแผน การทำการตลาดออนไลน์ ปี 2023 ดังนี้

การทำการตลาดออนไลน์ ปี 2023 ต้องวางแผนอย่างไร

การทำการตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ในปี 2023 ธุรกิจต่างๆ จะต้องลงทุนในการตลาดออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขาย บทความนี้นำเสนอแนวทางในการกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์สำหรับปี 2023 ดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายการตลาด

การทำการตลาดออนไลน์

สิ่งแรกที่ต้องทำคือกำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณ คุณต้องการทำอะไรกับการตลาดออนไลน์ของคุณ คุณต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ หรืออะไรบางอย่างอื่น เป้าหมายของคุณจะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์และงบประมาณการตลาดของคุณ สำหรับการกำหนดเป้าหมายการตลาดในการทำการตลาดออนไลน์ปี 2023 นั้น สามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมายธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดเป้าหมายการตลาดออนไลน์ ธุรกิจแต่ละประเภทจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ธุรกิจค้าปลีกอาจต้องการเพิ่มยอดขาย ธุรกิจบริการอาจต้องการเพิ่มจำนวนลูกค้า ธุรกิจ B2B อาจต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อ เป็นต้น
 • กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเป้าหมายการตลาดออนไลน์ ธุรกิจควรเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสามารถสื่อสารและนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
 • การแข่งขัน การแข่งขันเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดเป้าหมายการตลาดออนไลน์ ธุรกิจควรเข้าใจคู่แข่งและกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง เพื่อสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

ตัวอย่างเป้าหมายการตลาดในการทำการตลาดออนไลน์ปี 2023 มีดังนี้

 • เพิ่มยอดขาย 10%
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 20%
 • เพิ่มจำนวนผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 50%
 • เพิ่มการรับรู้แบรนด์ 100%
 • เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา 20%

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถกำหนดเป้าหมายการตลาดออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปได้ เช่น เพิ่มยอดขายสินค้าประเภท A 15% เพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ 10,000 คน เป็นต้น

 1. วิเคราะห์คู่แข่ง

การทำการตลาดออนไลน์

ดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรกับการตลาดออนไลน์ของพวกเขา พวกเขากำลังใช้ช่องทางใดบ้าง พวกเขากำลังใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ การวิเคราะห์คู่แข่งของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดของคุณ สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งในการทำการตลาดออนไลน์ปี 2023 นั้น สามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • สินค้าหรือบริการ ธุรกิจควรวิเคราะห์สินค้าหรือบริการของคู่แข่งว่ามีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของธุรกิจหรือไม่
 • กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ธุรกิจควรวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของคู่แข่งว่าใช้ช่องทางใดบ้าง ใช้เทคนิคใดบ้าง ประสบความสำเร็จหรือไม่
 • งบประมาณการตลาดออนไลน์ ธุรกิจควรวิเคราะห์งบประมาณการตลาดออนไลน์ของคู่แข่งว่าสูงหรือต่ำ เมื่อเทียบกับธุรกิจ
 • ผลลัพธ์ทางการตลาดออนไลน์ ธุรกิจควรวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการตลาดออนไลน์ของคู่แข่งว่าเป็นอย่างไร เช่น ยอดขาย ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนผู้ติดตาม เป็นต้น

จากการวิเคราะห์คู่แข่งดังกล่าว ธุรกิจอาจต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของตนเองให้สอดคล้องกับคู่แข่ง เช่น ขยายสินค้าหรือบริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เพิ่มการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์อื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และโฆษณาออนไลน์ นอกจากนี้ ธุรกิจอาจต้องเพิ่มงบประมาณการตลาดออนไลน์เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง

 1. กำหนดงบประมาณ

การทำการตลาดออนไลน์

เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายและวิเคราะห์คู่แข่งแล้ว คุณสามารถเริ่มกำหนดงบประมาณการตลาดของคุณได้ จำนวนเงินที่คุณควรใช้จ่ายในการตลาดออนไลน์จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ขนาดธุรกิจของคุณ และคู่แข่งของคุณ ตัวอย่างการกำหนดงบประมาณในการทำการตลาดออนไลน์ปี 2023 มีดังนี้

 • ธุรกิจมีเป้าหมายการตลาดออนไลน์ในการเพิ่มยอดขาย 10% และเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 20% โดยจะใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ครบทุกช่องทาง ธุรกิจจึงกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ไว้ที่ 10% ของยอดขาย
 • ธุรกิจมีคู่แข่งที่มีงบประมาณการตลาดออนไลน์สูงมาก ธุรกิจจึงต้องเพิ่มงบประมาณการตลาดออนไลน์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ธุรกิจจึงกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ไว้ที่ 20% ของยอดขาย

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ตามช่วงเวลา เช่น กำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ไว้ 50% ในไตรมาสแรก 25% ในไตรมาสที่สอง 25% ในไตรมาสที่สาม และ 25% ในไตรมาสที่สี่ เป็นต้น การกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ตามช่วงเวลาจะช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและประเมินผลลัพธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1. เลือกช่องทางการตลาด

การทำการตลาดออนไลน์

เมื่อคุณกำหนดงบประมาณแล้ว คุณสามารถเริ่มเลือกช่องทางการตลาดของคุณ ช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEO และ SEM) โซเชียลมีเดีย อีเมล และการตลาดเนื้อหา เลือกช่องทางการตลาดที่ตรงกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ สำหรับช่องทางการตลาดออนไลน์ที่นิยมใช้ในปี 2023 ได้แก่

 • เว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญที่สุด ธุรกิจควรมีเว็บไซต์ที่สวยงาม ทันสมัย และใช้งานง่าย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ธุรกิจควรสร้างเพจหรือบัญชีโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจ เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • อีเมล อีเมลเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ธุรกิจควรใช้อีเมลเพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้า
 • โฆษณาออนไลน์ โฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก ธุรกิจสามารถเลือกใช้โฆษณาออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โฆษณาบนเว็บไซต์ โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และโฆษณาบน YouTube

นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถเลือกใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตลาดผ่านวิดีโอ การตลาดผ่านเสียง และการตลาดผ่านเกม เป็นต้น

 1. วัดผล

การทำการตลาดออนไลน์

สิ่งสำคัญคือต้องวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดออนไลน์ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าแคมเปญใดมีประสิทธิภาพและแคมเปญใดควรปรับปรุง คุณสามารถวัดผลแคมเปญการตลาดออนไลน์ของคุณโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics และ Facebook Insights ต่อไปนี้คืองบประมาณการตลาดออนไลน์โดยประมาณสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ ในปี 2023:

 • ธุรกิจขนาดเล็ก: 10,000-50,000 บาท
 • ธุรกิจขนาดกลาง: 50,000-100,000 บาท
 • ธุรกิจขนาดใหญ่: 100,000-500,000 บาท

งบประมาณการตลาดออนไลน์ของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ขนาดธุรกิจของคุณ และคู่แข่งของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ที่ตรงกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ดังนั้นธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบในการกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ เช่น เป้าหมายการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การแข่งขัน และงบประมาณธุรกิจที่มีอยู่ การกำหนดงบประมาณการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่วางไว้ นอกจากนี้ ธุรกิจควรติดตามและประเมินผลลัพธ์ทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถปรับงบประมาณการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้